Valoració d’Actius Immobiliaris

Mallam ofereix, en aquest servei, les eines de valoració i gestió d’actius immobiliaris necessàries per posar en valor i assegurar la seva viabilitat a aquelles entitats, empreses, famílies o particulars, que no tenen unes eines estables de valoració i gestió immobiliària.

 

El servei s’inicia amb l’anàlisi i valoració de cada actiu, com  pot ser el sòl urbanitzable, el sòl urbà, el sòl urbà amb projecte d’obres redactat, l’edifici amb obres a mig fer o l’edifici acabat, etc. des del punt de vista de la viabilitat comercial, econòmica, urbanística i constructiva del projecte.

 

Una vegada s’ha determinat la viabilitat del projecte i la línia de treball, posem a disposició del nostre client tota la nostra experiència i estructura per realitzar el seguiment i la gestió de l’actiu que permeti obtenir un producte que generi un rendiment positiu al nostre client.

Mallam © Creat per Perception