ARQUITECTE de CAPÇALERA [ON LINE]

 

Què és un "Arquitecte de Capçalera” on line?

És un servei d’assessorament tècnic personal, via comunicació telefònica o bé, correu electrònic.

 

A qui va dirigit?

A particulars, comunitats de veïns o propietaris d’immobles que desitgin disposar d’un arquitecte de confiança que pugui resoldre els seus dubtes de forma ràpida i professional.

 

Per què és necessari?

1. Per tenir, en un temps màxim de 48h, una resposta que orienti al client sobre les actuacions a realitzar per donar compliment als requeriments i sol·licituds que puguin realitzar tant les diverses administracions públiques com ens privats o particulars.

 

2. Per tenir, en un temps màxim de 48h, d’una resposta que orienti al client sobre les possibles solucions de les patologies que puguin aparèixer en l’immoble.

 

3. Per obtenir importants descomptes en els treballs derivats de la consulta realitzada, així com en la realització d’informes i certificats d’obligat compliment, com la Inspecció Tècnica de l’Edifici [ITE], la Certificació Energètica [Etiqueta Energètica] o l’Informe d’Avaluació de l’Edifici [IEE].

4. Per tenir, en definitiva, un tècnic de confiança que resolgui, amb eficàcia, rapidesa i honestedat totes les consultes relacionades amb l’Arquitectura i l’Urbanisme.

 

Quin preu té?

El cost del servei és de 45 Euros IVA inclòs, per consulta realitzada, sense cap quota de manteniment ni compromís de permanència.

 

Com funciona?

Formuli, directament, la consulta a info@mallam.eu, posant les seves dades de contacte, correu electrònic i telèfon de contacte. Un dels nostres arquitectes es posarà en contacte amb vostè per resoldre la consulta o, si escau, completar la informació.

El pagament es realitza per mitjà de Transferència Bancària o a través de la plataforma PayPal, abans de l’entrega de la resposta. En el cas de realitzar el pagament per mitjà de PayPal, és necessari de tenir un compte obert amb aquest sistema, que és gratuït, segur i ràpid.

Mallam © Creat per Perception